Σήμερα - Τετάρτη 04-10-2023
ΙΕΡΟΘΕΟΣ
(Ιερόθεος, Ιεροθέα, Ιεροθέη)

ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ
(Καλλισθένη, Καλλισθένης)

ΒΕΡΙΝΑ
(Βερίνα, Βερίνη, Βέρα, Βερούλα, Βερούλη)

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ


ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ


ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
Αύριο - Πέμπτη 05-10-2023
ΧΑΡΙΤΙΝΗ
(Χαριτίνη, Χαριτίνα, Χαρίτη, Τίνα, Χαρά)

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Μεθαύριο - Παρασκεύη 06-10-2023
ΕΡΩΤΗΪΣ
(Ερωτηΐς, Ερωτηΐδα)Σαββάτο 07-10-2023
ΒΑΚΧΟΣ
(Βάκχος, Βάκχη, Βακχία)

ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
(Πολυχρόνιος, Πολυχρόνης, Χρόνης, Πολυχρονία, Πολυχρονούλα)

ΣΕΡΓΙΟΣ
(Σέργιος, Σεργία, Σεργιανή, Σεργιούλα)Κυριακή 08-10-2023
ΠΕΛΑΓΙΑ
(Πελαγία, Πελάγιος, Πελαγής, Πελαγούλα, Πελαγίνα, Πελαγίτσα, Πελαγιώ)Δευτέρα 09-10-2023
ΛΟΤ
(Λώτ, Λότ)

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ